STARGATE projesinden haberler

Çığır açan, çok ölçekli ve bütüncül bir iklim akıllı tarım metodolojisi geliştirmek için Avrupa Projesi STARGATE

Tarım kesinlikle hava koşullarına en bağımlı ekonomik sektördür ve iklim modellerindeki değişiklikler verimlilik, risk yönetimi ve çevrenin korunması açısından tarımı güçlü bir şekilde etkilemektedir.

Mevcut çiftlik uygulamalarının küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık 25%'sini ürettiği, iklim değişikliğine katkıda bulunduğu ve daha da arttırdığı, iklimi değiştiren ve gıda üretim sistemini etkileyen sürekli bir döngüyü sürdürdüğü de doğrudur.

Proje, mikro iklim ve hava riski yönetiminin yanı sıra peyzaj tasarımı alanındaki yeniliklerden yararlanarak çığır açan, çok ölçekli ve bütünsel bir iklim-akıllı tarım metodolojisi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Daha etkili bir çiftlik yönetimini ve iklim değişikliklerine uyum için ilgili seçenekleri, daha iyi peyzaj yönetimine yol açan politika formülasyonunu, iklim risklerine karşı korumayı ve mikro iklim değişikliklerinin azaltılmasıyla ilgili uygulamayı desteklemek için yeryüzü gözlemi, hava/iklim istihbaratı ve IoT teknolojilerine dayanacaktır.

STARGATE, tarım sistemlerinin değişken iklim koşullarına ve aşırı hava olaylarına karşı direncini artıracak bir çerçeve geliştirmeyi, test etmeyi, uygulamayı ve sergilemeyi amaçlarken, peyzaj planlamasında ve modern tarımın iklim değişikliğine uzun vadeli adaptasyonunda politika yapıcılara rehberlik edecek bilimsel sağlam sonuçlar sunacaktır.

STARGATE projesinin başlangıç toplantısı 24 ve 25 Ekim 2019 tarihlerinde Selanik'te gerçekleşti ve Profesör AUTH ve Kıdemli Araştırmacı CERTH Dr Dimitrios Moschou tarafından koordine edildi. Toplantıda, ortak bir anlayışa ulaşmanın ve önümüzdeki aylar için bir eylem planı oluşturmanın önemi vurgulandı. Ayrıca, tam çalışma planı tartışıldı, görevlerin yanı sıra konsorsiyumun yönetim yapısı ve karar alma mekanizmaları üzerinde anlaşmaya varıldı.

Eylül 2023'e kadar 48 ay sürecek olan projede Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, İsrail, İspanya, Letonya, İsviçre, Avusturya, İtalya, Portekiz, Polonya, Almanya, Norveç ve Belçika'dan 26 ortak yer alıyor.

Daha fazla bilgi:
Prof. Dimitrios Moshou, [email protected]