Novinky z projektu STARGATE

Evropský projekt STARGATE, jehož cílem je vyvinout průlomovou, víceúrovňovou a holistickou metodiku pro klimaticky inteligentní zemědělství.

Zemědělství je bezpochyby hospodářským odvětvím, které je nejvíce závislé na počasí, a změny klimatických podmínek ho silně ovlivňují, pokud jde o produktivitu, řízení rizik a ochranu životního prostředí.

Je také pravda, že současné zemědělské postupy produkují přibližně 25% celosvětových emisí skleníkových plynů, čímž přispívají ke změně klimatu a dále ji prohlubují, čímž udržují nepřetržitý cyklus změn klimatu a dopadů na systém produkce potravin.

Projekt STARGATE usiluje o vytvoření průlomové, víceúrovňové a holistické metodiky pro klimaticky inteligentní zemědělství, která využívá inovace v oblasti mikroklimatu a řízení rizik spojených s počasím, jakož i v oblasti krajinného designu. Bude založena na pozorování Země, meteorologických/klimatických technologiích a technologiích internetu věcí s cílem podpořit efektivnější řízení zemědělských podniků a související možnosti přizpůsobení se klimatickým změnám, formulování politik vedoucích k lepšímu řízení krajiny, ochraně před klimatickými riziky a provádění opatření souvisejících se zmírňováním mikroklimatických změn.

Cílem projektu STARGATE je vyvinout, otestovat, zavést a představit rámec, který zlepší odolnost zemědělských systémů vůči proměnlivým klimatickým podmínkám a extrémním povětrnostním jevům a zároveň poskytne vědecky podložené výsledky, které budou vodítkem pro tvůrce politik při plánování krajiny a dlouhodobé adaptaci moderního zemědělství na změnu klimatu.

Zahajovací schůzka projektu STARGATE se konala v Soluni 24. a 25. října 2019 a koordinoval ji profesor AUTH a vedoucí výzkumný pracovník CERTH Dr. Dimitrios Moschou. Během setkání byl zdůrazněn význam dosažení společného porozumění a vytvoření akčního plánu na následující měsíce. Dále byl projednán kompletní pracovní plán, dohodnuto vedení úkolů, jakož i řídicí struktura a rozhodovací mechanismy konsorcia.

Projekt STARGATE potrvá 48 měsíců do září 2023 a podílí se na něm 26 partnerů z Řecka, České republiky, Izraele, Španělska, Lotyšska, Švýcarska, Rakouska, Itálie, Portugalska, Polska, Německa, Norska a Belgie.

Další informace:
Prof. Dimitrios Moshou, [email protected]