Noutăți din proiectul STARGATE

Proiectul european STARGATE pentru dezvoltarea unei metodologii revoluționare, la scară multiplă și holistică pentru o agricultură inteligentă din punct de vedere climatic

Agricultura este, cu siguranță, sectorul economic cel mai dependent de condițiile meteorologice, iar schimbările în tiparele climatice o afectează puternic, în ceea ce privește productivitatea, gestionarea riscurilor și conservarea mediului.

Este adevărat, de asemenea, că practicile agricole actuale produc aproximativ 25% din emisiile globale de gaze cu efect de seră, contribuind și intensificând schimbările climatice, menținând un ciclu continuu de alterare a climei și de impact asupra sistemului de producție alimentară.

Proiectul STARGATE aspiră să dezvolte o metodologie revoluționară de agricultură inteligentă din punct de vedere climatic, pe mai multe scări și holistică, valorificând inovațiile din domeniul microclimatului și al gestionării riscurilor meteorologice, precum și din domeniul amenajării peisagistice. Aceasta se va baza pe tehnologiile de observare a Pământului, pe inteligența meteorologică/climaterică și pe tehnologiile IoT pentru a sprijini o gestionare mai eficientă a exploatațiilor agricole și opțiunile aferente pentru adaptarea la schimbările climatice, formularea de politici care să conducă la o mai bună gestionare a peisajului, protecția împotriva riscurilor climatice și punerea în aplicare a măsurilor de atenuare a schimbărilor microclimatice.

STARGATE își propune să dezvolte, să testeze, să implementeze și să prezinte un cadru care să îmbunătățească rezistența sistemelor agricole la condiții climatice variabile și la fenomene meteorologice extreme, furnizând totodată rezultate științifice solide pentru a ghida factorii de decizie politică în planificarea peisajului și adaptarea pe termen lung a agriculturii moderne la schimbările climatice.

Întâlnirea de lansare a proiectului STARGATE a avut loc la Salonic în zilele de 24 și 25 octombrie 2019 și a fost coordonată de profesorul AUTH și de cercetătorul principal CERTH Dr. Dimitrios Moschou. În timpul reuniunii, a fost subliniată importanța de a ajunge la o înțelegere comună și de a stabili un plan de acțiune pentru următoarele luni. În plus, a fost discutat planul de lucru complet, s-a convenit asupra conducerii sarcinilor, precum și asupra structurii de management și a mecanismelor de luare a deciziilor în cadrul consorțiului.

Proiectul STARGATE se va desfășura pe o perioadă de 48 de luni, până în septembrie 2023, și implică 26 de parteneri din Grecia, Republica Cehă, Israel, Spania, Letonia, Elveția, Austria, Italia, Portugalia, Polonia, Germania, Norvegia și Belgia.

Informații suplimentare:
Prof. Dimitrios Moshou, [email protected]