Yara i Pessl Instruments

Nowe rozwiązania rolnicze dla nowego rolnictwa

Po pierwsze! Jesteśmy szczęśliwi mogąc powiedzieć, że prezentacja wspólnego rozwiązania Yara-Pessl Instruments dla zarządzania wodą roślinną na konferencji NewAG Berlin zakończyła się sukcesem. Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili czas, aby odwiedzić nas na stoisku!

Nasze dlaczego

Coraz większy niedobór wody, rosnąca liczba ludności i ogólne zapotrzebowanie na produkowanie więcej za mniej. Nowe rozwiązania w rolnictwie nie są już opcją, są koniecznością.
Wierzymy, że wspólne rozwiązanie może przybliżyć nas o krok do bardziej zrównoważonego rolnictwa. Umożliwi ono rolnikom lepsze zarządzanie uprawami - optymalizację wykorzystania wody i odżywiania roślin, co pozwoli na zaoszczędzenie cennych zasobów.

Nasze Jak

Połączone rozwiązanie Pessl Instruments-Yara oferuje pomiar w czasie rzeczywistym pogody, wilgotności gleby i ciśnienia turgorowego w liściach, oprócz danych analitycznych z analizy gleby i liści.
Rolnicy będą mogli uzyskać dostęp do zaleceń dotyczących nawadniania w czasie rzeczywistym oraz zaleceń dotyczących odżywiania upraw, a także do informacji historycznych dotyczących ewapotranspiracji i prognozy pogody wyświetlanych za pośrednictwem "MyYara", który jest portalem angażującym rolników Yara w zarządzanie uprawami.

Nasza misja

Celem jest zastosowanie wody i składników odżywczych na żądanie, aby zoptymalizować zasoby, poprawiając jakość i ilość plonów.

Dostępność

Rozwiązanie wodne Yara jest obecnie dostępne dla oliwek i cytrusów. Badania i próby dla dodatkowych upraw takich jak winorośl, owoce ziarnkowe i pestkowe, orzechy i kawa są w toku i zostaną wprowadzone w odpowiednim czasie.

Wspólne rozwiązanie będzie dostępne komercyjnie w lipcu 2017 roku.
Informacje dodatkowe: [email protected]