Projekty

Bieżące projekty

Rolnictwo przyjazne dla klimatu (CSA)

Projekt - Rolnictwo przyjazne dla klimatu

Tytuł projektu:

Rolnictwo przyjazne dla klimatu

Czas trwania:

12 miesięcy, od listopada 2022 r. do października 2023 r.

Projekt nr EUREKA SA:

E! 13459

Projekt nr FFG:

900216

Ziemniak pod daszkiem

Projekt - Ziemniak pod dachem

Opracowanie, wdrożenie i walidacja systemu bezprzewodowej transmisji stałych sieci czujników, w celu monitorowania rozwoju roślin ziemniaka w czasie rzeczywistym.

 

Koordynator:

FN3PT

Czas trwania:

42 miesiące, od października 2020 r. do marca 2024 r.

Całkowity budżet z francuskiego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności - CASDAR:

€ 299.959,00

IPM-Popillia

Projekt - IPM Popillia

Zintegrowane zarządzanie szkodnikami w przypadku inwazyjnego chrząszcza japońskiego, Popillia japonica

Koordynator:

Eidgenoessisches Department für Wirtschaft, Bildung und Forschung (BERN, CH)

Czas trwania:

52 miesiące, od września 2020 r. do grudnia 2024 r.

Całkowity budżet z UE:

€ 5.491.850,00

STARGATE

Projekt - Stargate

Koordynator:

Ethniko Kentro Erevnas Kai Technologikis Anaptyxis (Grecja)

Czas trwania:

48 miesięcy, od października 2019 r. do września 2023 r.

Całkowity budżet z UE:

€ 6.994.405,00

PAVITR

Projekt - Pavitr

Koordynator:

VEREIN ZUR FORDERUNG DES TECHNOLOGIETRANSFERS AN DER HOCHSCHULE BREMERHAVEN EV (Niemcy/UE)

Czas trwania:

60 miesięcy, od lutego 2019 r. do stycznia 2024 r.

Całkowity budżet z UE:

€ 5.446.073,00

Oficjalna strona internetowa:

PAVITR

HiPerCycle

Projekt - HiPerCycle

Tytuł projektu:

Wysokowydajne materiały polimerowe na nadające się do recyklingu chipy analityczne

Czas trwania:

36 miesięcy, od maja 2022 r. do kwietnia 2025 r.

Projekt nr:

FTI-Initiative Produktion der Zukunft / FFG #891182

D4AgEcol

Projekt - D4AgEcol

Tytuł projektu:

Digitalizacja dla agroekologii

Czas trwania:

36 miesięcy, od września 2022 r. do sierpnia 2025 r.

Projekt nr:

101060759

Ramy finansowania:

Horizon Europe - HORIZON-CL6-2021-FARMFORK-01-03 - Digitalizacja jako czynnik umożliwiający tworzenie agroekologicznych systemów rolniczych

STELLA

Tytuł projektu:

STELLA (technologie cyfrowe dla zdrowia roślin, wczesnego wykrywania, nadzoru terytorium i środków fitosanitarnych)

Czas trwania:

48 miesięcy, od stycznia 2024 r. do grudnia 2027 r.

Projekt nr:

101134750

Ramy finansowania:

EUROPEJSKA AGENCJA WYKONAWCZA DS. BADAŃ NAUKOWYCH (REA)

PPS Monitoring powietrza

Projekt - PPS Monitoring powietrza

Tytuł projektu:

Monitorowanie próbek powietrza pod kątem obecności
patogeny roślin w ramach IPM

Czas trwania:

48 miesięcy, od kwietnia 2022 r. do marca 2026 r.

Projekt nr:

LWV21.183

Ramy finansowania:

Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Jakości Żywności (LNV) oraz Ogrodnictwo Szklarniowe w Holandii poprzez Fundację KIJK (Kennis In Je Kas)

Dotychczasowe projekty

Tytuł projektu: Walidacja zautomatyzowanego systemu ostrzegania przed mszycami

Czas trwania: 7 miesięcy, od czerwca 2023 r. do grudnia 2023 r.

Nr projektu: KVW-00693

Agencja finansująca: Współfinansowane przez Unię Europejską, Kansen voor West II - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: DFA-ADA

Koordynator: Pessl Instruments (dla Europy), METOS SEA (Azja Południowo-Wschodnia)

Czas trwania: 35 miesięcy, od lipca 2020 r. do czerwca 2023 r.

Agencja finansująca: Austriacka Agencja Rozwoju

Tytuł projektu: Automatyczne wykrywanie mszyc na polach ziemniaków

Czas trwania: 21 miesięcy, od kwietnia 2021 r. do grudnia 2022 r.

Nr projektu: KVW-00500

Agencja finansująca: Współfinansowane przez Unię Europejską, Kansen voor West II - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Zestaw narzędzi do oceny stanu zdrowia kurcząt

Koordynator: ZuchtData EDV-Dienstleistungen GmbH

Czas trwania: 48 miesięcy, od października 2018 r. do września 2022 r.

Całkowity budżet UE: 2 496 795,00 EUR

Oficjalna strona internetowa: D4Dairy

Koordynator: Joanneum Research Graz (Austria)

Czas trwania: 6 miesięcy z możliwością dodatkowego przedłużenia czasu trwania, od stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r.

Opis: Opanowanie i upscaling do produkcji systemów Lab-on-a-foil do monitorowania żyzności gleby.

Finansowanie: Ten projekt otrzymał finansowanie z Unii Europejskiej Horyzont 2020 w ramach umowy grantowej nr 779472.

Strona internetowa: ACPHAST - METOS strona

Koordynator: ATOS (Hiszpania)

Czas trwania: 36 miesięcy, od listopada 2017 r. do października 2020 r.

Opis: Proponuje e-infrastrukturę, która dotyczy rolnictwa, monitorowania gruntów i efektywności energetycznej dla zrównoważonego rozwoju, jako sposób na wsparcie polityki planowania.

Finansowanie: UE: 2.999.062.50 EURO

Strona internetowa: EUXDAT METOS strona

Koordynator: JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft GmbH

Czas trwania: 43 miesiące, od września 2016 r. do marca 2020 r.

opis: Opracowanie i produkcja chipów elektroforetycznych na bazie folii do analizy jonowej w biotechnologii.

Finansowanie: UE: 759 453,89 EURO

Strona internetowa: Strona IonSensChip - METOS

Koordynator: Pessl Instruments

Czas trwania: 33 miesiące, od 01/06/2017 do 29/02/2020 r.

Opis: Opracowanie mobilnego urządzenia do szybkiego pomiaru składników pokarmowych w glebie na miejscu.

Finansowanie: Projekt ten otrzymał finansowanie z programu Unii Europejskiej "Horyzont 2020" w zakresie badań i innowacji w ramach umowy o dofinansowanie nr 765262

Strona internetowa: iMETOS MobiLab - strona internetowa & iMETOS MobiLab - sklep internetowy

Koordynator: DunavNET

Czas trwania: 15 miesięcy, od 01/10/2018 do 31/12/2019 r.

Opis: Głównym celem było rozszerzenie funkcjonalności kilku zaawansowanych urządzeń mikroelektronicznych i zintegrowanie ich w inteligentnym systemie opartym na chmurze w celu stworzenia opartej na audio i wideo detekcji stresu u kurcząt na fermach ułatwiającej usprawnienie procesu hodowli

Finansowanie: Finansowane w ramach projektu H2020 DIATOMIC pod numerem 761809

Strona internetowa: DIATOMIC - CHAT Success Story oraz Pessl Instruments - projekt CHAT

Koordynator: PESSL INSTRUMENTS

Czas trwania: 26 miesięcy, od 01/02/2017 do 31/03/2019 r.

Opis: Poprawa produktywności w rolnictwie poprzez technologię Climate-Smart na Filipinach.

Finansowanie: DEG

Koordynator: BIOAZUL, SL

Czas trwania: 33 miesiące, od 01/02/2016 do 31/10/2018 r.

Opis: Pierwsze zastosowanie i wprowadzenie na rynek technologii kombinowanego oczyszczania i ponownego wykorzystania ścieków do celów rolniczych.

Finansowanie: UE

Strona internetowa: CORDIS - wyniki badań Eu oraz Richwater

Koordynator: PESSL INSTRUMENTS

Czas trwania: 27 miesięcy, od 02/11/2015 do 30/04/2017 r.

Finansowanie: AWS

Koordynator: UNIVERSITY OF STRATHCLYDE

Czas trwania: 49 miesięcy, od 01/01/2013 do 31/01/2017 r.

Opis: Systemy monitoringu do oceny infrastruktury geotechnicznej poddanej zagrożeniom klimatycznym. 

Finansowanie: UE

Strona internetowa: CORDIS - wyniki badań Eu

Koordynator: DATALAB TEHNOLOGIJE DD

Czas trwania: 31 miesięcy, od 01.03.2014 r. do 31.12.2016 r.

Opis: Zwiększenie efektywności rolnictwa poprzez na otwartej, opartej na standardach platformie AgroIT.

Finansowanie: UE

Strona internetowa: CORDIS - wyniki badań Eu

Koordynator: PESSL INSTRUMENTS

Czas trwania: 6 miesięcy, od 01.03.2016 r. do 31.08.2016 r.

Opis: Opracowanie mobilnego urządzenia do szybkiego pomiaru składników pokarmowych w glebie na miejscu.

Finansowanie: UE

Strona internetowa: CORDIS - wyniki badań Eu 

Koordynator: PESSL INSTRUMENTS

Czas trwania: 12 miesięcy, od 01/01/2014 do 31/12/2014 r.

Opis: Celem projektu było opracowanie systemu "lab-on-chip" do analizy składników odżywczych w rolnictwie. Po raz pierwszy użytkownik powinien mieć możliwość oceny próbki gleby bezpośrednio na polu pod kątem zawartości składników odżywczych i wykorzystania tej informacji do nawożenia swoich upraw w zależności od potrzeb. Tak jak dotychczas, próbki nie muszą być wysyłane do laboratorium, co wiąże się z dużymi kosztami, a użytkownik nie musi posiadać żadnej specjalnej wiedzy, aby przeprowadzić analizę.

Finansowanie: FFG

Koordynator: ATEKNEA SOLUTIONS HUNGARY KFT

Czas trwania: 26 miesięcy, od 01/11/2012 do 31/12/2014 r.

Opis: Opracowanie wysokorozdzielczego, taniego systemu radaru opadów atmosferycznych krótkiego zasięgu. 

Finansowanie: UE

Strona internetowa: CORDIS - wyniki badań Eu oraz MARG

Koordynator: BIOAZUL, SL

Czas trwania: 30 miesięcy, od 01.06.2012 r. do 30.11.2014 r.

Opis: Bezpieczne i efektywne oczyszczanie i ponowne wykorzystanie ścieków w systemach produkcji rolnej.

Finansowanie: UE

Strona internetowa: CORDIS - wyniki badań Eu oraz traktować i używać

Koordynator: TTZ

Czas trwania: 24 miesiące, od 01/12/2011 do 30/11/2013

opis: Opracowanie automatycznego systemu nawadniania i nawożenia.

Finansowanie: UE

Strona internetowa: CORDIS - wyniki badań Eu oraz TQMC

Koordynator: CNE TECHNOLOGY LTD.

Czas trwania: 37 miesięcy, od 01.09.2010 r. do 30.09.2013 r.

Opis: Opracowanie innowacyjnej zautomatyzowanej i bezprzewodowej pułapki z modułami ostrzegania i monitorowania do zintegrowanego zarządzania muszkami owocowymi śródziemnomorskimi (Ceratitis Capitata) & oliwkowymi (Dacus oleae).

Finansowanie: UE

Strona internetowa: CORDIS - wyniki badań Eu oraz e-flywatch.com

Koordynator: PESSL INSTRUMENTS

Czas trwania: 12 miesięcy, od 22/01/2009 do 31/12/2009 r.

Finansowanie: FFG

Koordynator: PESSL INSTRUMENTS

Finansowanie: ADA