Blog & aktualności

Pessl-interview-feature-photo

Gottfried PESSL Interview

The man of the hour Gottfried Pessl –  CEO and Founder of Pessl Instruments In the ever-evolving world of agricultural technology, few names stand out as prominently as Gottfried Pessl.

Read More "
Enovitis-award-feature-photo

METOS Italia Srl. otrzymuje nagrodę za DropSight®

METOS Italia Srl otrzymała nową nagrodę! Nagroda Innovation Challenge za DropSight® WEIZ, Austria, 27 maja 2024 r. - METOS Italia Srl, znacząca spółka zależna Pessl Instruments, globalnej firmy z branży rolniczej, otrzymała nową nagrodę.

Read More "
frost-feature-photo

Fala mrozów nad całą Europą

Przymrozki pod koniec sezonu z przedłużającymi się okresami poniżej średniej temperatury: używaj urządzeń METOS®, aby otrzymywać powiadomienia SMS, e-mail i na smartfony. Fala mrozów w całej Europie po ciepłym początku kwietnia,

Read More "