Impressum

Obowiązek informacyjny zgodnie z §5 ustawy o handlu elektronicznym, §14 kodeksu spółek handlowych, §63 regulaminu handlowego oraz obowiązek informacyjny zgodnie z §25 ustawy o mediach

Cel firmy: Produkcja instrumentów i urządzeń pomiarowych, kontrolnych, nawigacyjnych itp.

Numer VAT: AT U43037600
Numer rejestracyjny firmy: 132857d
Sąd rejestrowy spółki: Landesgericht Graz

Siedziba firmy:
Werksweg 107
8160 Weiz
AUSTRIA
Tel.: +43 31 72 55 21
Fax: +43 31 72 55 21 23
E-Mail: [email protected]

Członek: WKO
Władza / władza handlowa: Urząd Gminy Weiz
Tytuł pracy: Mechatronika
Stan: Austria

DVR: 0812188
EORI: ATEOS1000001942

Więcej informacji o nas na Strona internetowa WKO.

Konsumenci mają możliwość składania skarg za pośrednictwem unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów: http://ec.europa.eu/odr.
Reklamacje można również kierować na powyższy adres e-mail.