Rewolucja dla połączonych pól.

Jak odpowiednio przygotować się do nadchodzącego sezonu

Każdy sezon wegetacyjny uczy nas nowej lekcji, a zima to idealny czas na ich przemyślenie.

Młodsze pokolenia rolników zwracają się do bardziej doświadczonych rolników po pomysły, a bardziej doświadczeni rolnicy szukają rozwiązań, które podniosłyby ich praktykę na wyższy poziom, aby spełnić surowe kryteria (ograniczone stosowanie pestycydów, przepisy dotyczące przechowywania, specjalne pozwolenia itp. oszczędność czasu, zasobów, a nawet pieniędzy.

sezon_okrycie

Wbrew temu, co myśli wiele osób, rolnicy nie odpoczywają zbytnio w okresie zimowym. Wraz z nadejściem zimy wielu rolników myśli o tym, jak zwiększyć ich wydajność w przyszłym roku. Jednym z rozwiązań jest rolnictwo precyzyjne, ale niektórzy z nich obawiają się, że technologia jest skomplikowana, a niektórzy po prostu nie są przekonani, że rolnictwo precyzyjne ułatwiłoby im życie. Są jednak bardziej niż zainteresowani i gotowi dostosować się do nowych praktyk. Potrzebują tylko niezawodne rozwiązanie.

prognoza pogody_komputer

 

Zwrócenie się w stronę rolnictwa precyzyjnego jest zawsze dobrym rozwiązaniem

 1. Po pierwsze, rolnictwo precyzyjne Ułatwia życie rolnika, ponieważ technologia upraszcza codzienne czynności rolnicze.
 2. To także zmniejsza koszty i optymalizuje budżet wydatkowane na działalność rolniczą.
 3. Z pomocą technologii można osiągnąć wyższa rentowność, dlatego produkuj więcej, trać mniej i rób lepsze plany na kolejny sezon.
 4. Może również oszczędzić ci czasu, dzięki czemu będziesz mógł przeznaczyć więcej swojego czasu na działania związane z biznesem lub zainwestować go w rodzinę i hobby.
 5. I wreszcie rolnictwo precyzyjne zmniejsza ilość odpadów i ich wpływ na środowisko.

 

Ale czym dokładnie jest rolnictwo precyzyjne?

Rolnictwo precyzyjne jest terminem, którego używamy do opisania technologii i systemów oprogramowania, które mogą dostarczyć wiedzy w celu wzmocnienia procesów decyzyjnych w rolnictwie. W celu zaspokojenia potrzeb rolników i potrzeb środowiska, METOS® przez Pessl Instruments rozwinął nową kategorię METOS® stacje meteorologiczne -. nMETOS do pomiaru najważniejszych parametrów środowiskowych w celu zapobiegania chorobom roślin i inwazji owadów, pomoc w zarządzaniu czasem (planowanie siły roboczej, opryski, nawadnianie) z ludźmi i maszynami.

rewolucja nMETOS

 

Nowa era rolnictwa

Połączenie pomiarów w czasie rzeczywistym i pomiarów specyficznych dla danego miejsca, które METOS® stacja meteorologiczna w terenie wykonuje i analiza tych pomiarów wykonana w FieldClimate - Opracowana we własnym zakresie aplikacja daje w efekcie narzędzia do planowania pracy, które pomogą rolnikowi chronić uprawy przez cały sezon i pomogą mu zwiększyć plony na koniec jednego z nich.

Korzyści nMETOS

Dzięki nowym technologiom procesy rolnicze pozwoliły zoptymalizować większość czynności polowych, ale przeszkody pozostają te same. Oprócz suszy (zbyt mało wody), nadmiernego nawadniania (zbyt dużo deszczu lub złe planowanie nawadniania), ekstremalnej temperatury (od zimna do upału i późne wiosenne przymrozki), zasolenie i toksyczność minerałów, rolnicy muszą walczyć z chorobami i szkodnikami, które z roku na rok stają się coraz większym zagrożeniem. Dzięki nMETOS na polu, rolnicy będą mieli uprawy pod pełną zdalną kontrolą, co pomoże im podejmować właściwe decyzje we właściwym czasie.

 

Dzięki stacjom pogodowym nMETOS w terenie, będziesz:

 • Minimalizacja zaburzeń w glebie i stosować mniej środków chemicznych
 • Maksymalizacja różnorodności biologicznej
 • Oszczędzaj cenne zasoby takie jak woda i nawóz
 • Uzyskaj pomoc dostosowanie procesów do specyficznych dla danego miejsca warunków klimatycznych
 • Pomóżcie mi z oszczędność zasobów bez utraty wydajności
 • Reaguj w porę na mróz, upał i inne warunki środowiskowe

Nie pozostawiaj uprawy swoich roślin przypadkowi i zainstaluj jeden z Stacje nMETOS.

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o pobranie ulotka.