Nowa funkcja FieldClimate z wieloma wykresami pogodowymi

Strona poświęcona historii i klimatowi

W ramach tej nowej strony dostępny jest teraz szeroki zakres funkcjonalności skupionych na historycznych danych pogodowych i danych klimatycznych. Poniżej znajduje się przegląd tych funkcji.

Historia i klimat page_cover

1. Ocena ryzyka

Diagram oceny ryzyka wyświetla prawdopodobieństwo wystąpienia określonego zdarzenia pogodowego lub ryzyka w ciągu roku. Diagramy są dostępne dla

1) zimna,
2) ciepłych wydarzeń i
3) opadów atmosferycznych,

i są oparte na ponad 30-letnich historycznych danych symulacyjnych. Porównując różne lata, można ujawnić wzorce konkretnych zdarzeń. Wykres ten pomaga w podejmowaniu decyzji zależnych od pogody, takich jak działania na zewnątrz lub okresy siewu.

Schemat oceny ryzyka podzielony jest na 3 części:

 • Prawdopodobieństwo: Pierwszy wykres pokazuje prawdopodobieństwo wystąpienia pewnego zdarzenia w procentach (%). Oś y wskazuje prawdopodobieństwo, podczas gdy oś x pokazuje ramy czasowe dla wszystkich wykresów.
 • Tolerowane ryzyko: Ryzyko tolerowane jest zbliżone do osobistego ryzyka tolerowanego w procentach (%). Umożliwia to ocenę ryzyka poprzez uwzględnienie rozbieżności, które są osobiście akceptowalne. Oś y wskazuje tolerowane ryzyko w procentach.
 • Lata: Na trzecim wykresie porównano występowanie zdarzeń z ostatnich 40 lat. Oś y pokazuje poszczególne lata. Pomaga to rozróżnić pory roku i wspomaga ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia.

FC History pager_Risk assessment

1.1 i 1.2 Zdarzenia zimne i ciepłe

Temperatura jest poniżej lub powyżej określonego progu przez określony czas. Próg jest ustawiony dla wartości temperatury na 1°C dla zdarzeń zimnych, natomiast na 30°C dla zdarzeń ciepłych. Meteogram zdarzeń zimnych jest powszechnie stosowany do oceny mrozu.

Pierwszy diagram pokazuje prawdopodobieństwo wystąpienia zdefiniowanego zdarzenia. Na drugim wykresie można oszacować swoje osobiste ryzyko. Na przykład, jeśli Twoje osobiste ryzyko wystąpienia przymrozków wynosi 20%, powinieneś zaplanować siew później (np. pod koniec kwietnia). Z drugiej strony, jeśli jesteś w stanie zaakceptować prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków 50% na korzyść wcześniejszego siewu, powinieneś wykonać siew wcześniej (np. na początku marca).

FC History pager_Cold and warm events

1.3 Opady

Ta zmienna ocenia sumy opadów w tygodniu powyżej pewnego progu i za pomocą tego przedstawienia można oszacować silne opady i odpowiednio zaplanować działania. Próg dla sum opadów jest ustawiony na 30 mm/tydzień.

FC History pager_Precipitation

2. Porównanie klimatów

2.1 Meteogram następnych 6 dni

Meteogram Porównanie klimatu pokazuje oczekiwaną pogodę w porównaniu z pogodą z poprzednich 10 lub więcej lat. W ten sposób można zobaczyć, jak "normalna" jest obecna pogoda.

Meteogram Porównanie klimatu wyszukuje najbliższe miejsce, w którym dostępna jest stacja meteorologiczna z minimum 10-letnim okresem wiarygodnych pomiarów. Nazwa miejsca ze stacją jest podana w tytule meteogramu, podobnie jak odległość od wybranego miejsca.

Wykres temperatury przedstawia zakres temperatur maksymalnych, średnich (cienka linia) i minimalnych z ostatnich lat oraz prognozę na najbliższe 6 dni (gruba linia). Na wykresie opadów przedstawiono sumę opadów na najbliższe dni, w stosunku do średnich opadów z tego okresu w ostatnich latach.

FC History pager_Climate comparison

Wykres klimatyczny przedstawia temperaturę i opady atmosferyczne aktualnej daty zmierzone na stacji w tym samym dniu w ciągu ostatnich lat. Lata bez pomiaru zaznaczone są szarym paskiem.

Dla wykresu klimatycznego automatycznie wybierana jest najbliższa stacja meteorologiczna, dla której dostępne są wiarygodne pomiary z okresu 30 lat. Na terenach górzystych stacja ta może znajdować się na innej wysokości niż wybrane miejsce. Dlatego wykres klimatyczny pokazuje pomiar i prognozę dla tej stacji, a nie dla wybranego miejsca.

FC History pager_Climate chart

2.2 Meteogram z ostatnich 12 miesięcy - prąd do klimatu

Meteogram "Ostatnie 12 miesięcy" umożliwia porównanie zmiennych pogodowych bieżącego sezonu do średniej klimatycznej z 30 lat.

Wykres przedstawia aktualną porę roku w porównaniu do średniego klimatu dla wybranego miejsca. Wykres jest oznaczony temperaturą i miesiącami.

 • Czarna linia pokazuje średnią temperaturę dla każdego miesiąca z ostatnich 12 miesięcy (bieżących).
 • Gruba pomarańczowa linia pokazuje obliczoną średnią temperaturę z ostatnich 30 lat dla każdego miesiąca (klimatu). Linia ta oznacza dokładną średnią temperatur, ale nie ujawnia wahań temperatury z roku na rok.
 • Pomarańczowy bufor wokół czerwonej linii sprawia, że fluktuacje pomiędzy ostatnimi 30 latami są bardziej widoczne. Pokazuje w jakim przedziale rozkładają się temperatury z ostatnich 30 lat. Pokazuje maksymalną średnią miesięczną i minimalną średnią miesięczną z ostatnich 30 lat.
Interpretacja
 • Im szerszy bufor wokół czerwonej linii, tym więcej wahań między latami występuje w tym miesiącu.
 • Jeśli czarna linia przebiega poza pomarańczowym buforem, oznacza to, że temperatura bieżącego miesiąca lub sezonu nie odpowiada zwykłej średniej temperaturze oczekiwanej w tym miejscu.
 • Jeśli czarna linia leży w obrębie pomarańczowego bufora, oznacza to, że obecne temperatury pasują do zwykłego klimatu.
 
2.2.1 Opady miesięczne

FC History pager_Miesięczny opad

Wykres dla miesięcznego opady przedstawia ilość opadów dla każdego miesiąca z ostatnich 12 miesięcy w porównaniu do opadów z ostatnich 30 lat. Wykres jest oznaczony milimetrami i miesiącami.

 • Czarne poziome paski pokazują zarejestrowane opady dla każdego bieżącego miesiąca.
 • Ciemnoniebieskie paski pokazują maksymalną ilość opadów w ciągu ostatnich 30 lat dla każdego miesiąca. 
 • Jasnoniebieskie paski pokazują minimalną ilość opadów w ciągu ostatnich 30 lat.
 • Białe paski pokazują minimalną ilość opadów w ciągu ostatnich 30 lat.
Interpretacja
 • Jeśli czarny słupek znajduje się poniżej jasnoniebieskiego lub powyżej ciemnoniebieskiego, oznacza to, że aktualna miesięczna suma opadów nie odpowiada średniej z 30 lat.
 • Im dłuższe są niebieskie słupki, tym większe są wahania opadów miesięcznych w okresie ostatnich 30 lat.
 • Im krótsze niebieskie słupki, tym mniej wahań było w ostatnich 30 latach, co oznacza, że ilość opadów była bardziej stała.

Zapraszamy do pobrania ulotka.