Нова функція FieldClimate з декількома графіками погоди

Сторінка історії та клімату

На цій новій сторінці з'явився широкий спектр функцій, орієнтованих на історичні погодні та кліматичні дані. Нижче ви можете знайти огляд цих функцій.

Історія та клімат page_cover

1. Оцінка ризиків

Діаграма оцінки ризиків відображає ймовірність настання певної погодної події або ризику протягом року. Діаграми доступні для

1) холод,
2) теплі події та
3) опади,

і базуються на більш ніж 30-річних даних історичного моделювання. Порівнюючи різні роки, ви можете виявити закономірності певних подій. Ця діаграма допомагає приймати рішення, що залежать від погоди, наприклад, щодо відпочинку на природі або періоду посіву.

Діаграма оцінки ризиків поділена на 3 частини:

 • Ймовірність: Перша діаграма показує ймовірність певної події у відсотках (%). Вісь y вказує на ймовірність, а вісь x відображає часові рамки для всіх діаграм.
 • Допустимий ризик: Допустимий ризик наближається до особистого допустимого ризику у відсотках (%). Це дає змогу оцінити ризик, беручи до уваги розбіжності, які є особисто прийнятними. Вісь Y вказує на допустимий ризик у відсотках.
 • Роками: На третій діаграмі порівнюються події за останні 40 років. На осі абсцис відкладено різні роки. Це допомагає диференціювати сезони та оцінити ймовірність певної події.

Історія ФК пейджер_Оцінка ризиків

1.1 та 1.2 Холодні та теплі події

Температура нижче або вище певного порогового значення протягом певного часу. Поріг встановлюється для температурних значень на рівні 1°C для холодних подій та 30°C для теплих подій. Метеограма холодних подій зазвичай використовується для оцінки морозів.

Перша діаграма показує ймовірність певної події. На другій діаграмі ви можете оцінити свій особистий ризик. Наприклад, якщо ваш особистий допустимий ризик для приморозків становить 20%, ви повинні запланувати сівбу на більш пізній термін (наприклад, кінець квітня). З іншого боку, якщо ви можете прийняти ймовірність заморозків 50% на користь більш ранньої сівби, вам слід сіяти раніше (наприклад, на початку березня).

Історія ФК пейджер_Холодні та теплі події

1.3 Опади

Ця змінна оцінює кількість опадів за тиждень, що перевищує певний поріг, і за допомогою цього представлення ви можете оцінити сильні опади і відповідно запланувати заходи. Поріг для кількості опадів встановлено на рівні 30 мм/тиждень.

Історія ФК pager_Precipitation

2. Порівняння клімату

2.1 Метеограма на наступні 6 днів

Метеограма Порівняння клімату показує очікувану погоду в порівнянні з погодою за попередні 10 або більше років. Таким чином, ви можете побачити, наскільки "нормальною" є поточна погода.

Метеограма "Порівняння клімату" шукає найближче місце, де є метеостанція, що має щонайменше 10 років надійних вимірювань. У назві метеограми вказано назву населеного пункту, де є станція, а також відстань від обраного місця.

Графік температури показує діапазон максимальної, середньої (тонка лінія) та мінімальної температури за останні роки, а також прогноз на найближчі 6 днів (товста лінія). Загальна кількість опадів на найближчі кілька днів показана на графіку опадів, відносно середньої кількості опадів за цей період за останні роки.

FC History pager_Climate порівняння

Кліматичний графік показує температуру та кількість опадів на поточну дату, виміряні на станції в той самий день у минулі роки. Роки без вимірювань позначені сірою смугою.

Для кліматичної карти автоматично вибирається найближча метеостанція, для якої доступні надійні вимірювання за 30 років. У горбистій місцевості ця станція може бути розташована на іншій висоті, ніж вибране місце. Тому кліматична діаграма показує вимірювання та прогноз для цієї станції, а не для вибраного місця.

Історія ФК пейджер_Кліматичний графік

2.2 Метеограма за останні 12 місяців - поточний стан клімату

Метеограма "Останні 12 місяців" дозволяє порівняти погодні змінні поточного сезону із середнім кліматичним показником за 30 років.

Ця діаграма показує поточний сезон у порівнянні з середнім кліматом для обраного місця. На діаграмі позначено температуру та місяці.

 • Чорна лінія показує середню температуру для кожного місяця за останні 12 місяців (поточна).
 • Товста помаранчева лінія показує розраховану середню температуру за останні 30 років для кожного місяця (клімат). Ця лінія показує точне середнє значення температури, але не відображає коливання температури з року в рік.
 • Помаранчевий буфер навколо червоної лінії робить коливання між останніми 30 роками більш помітними. Він показує, в якому діапазоні розподіляються температури за останні 30 років. Він показує максимальне середньомісячне та мінімальне середньомісячне значення за останні 30 років.
Усний переклад
 • Чим ширший буфер навколо червоної лінії, тим більші коливання між роками характерні для цього місяця.
 • Якщо чорна лінія проходить поза помаранчевим буфером, це означає, що температура поточного місяця або сезону не відповідає звичайній середній температурі, яка очікується в цьому місці.
 • Якщо чорна лінія лежить в межах помаранчевого буфера, це означає, що поточні температури відповідають звичайному клімату.
 
2.2.1 Місячні опади

FC History pager_Місячні опади

Діаграма для щомісячного опади показує кількість опадів для кожного місяця за останні 12 місяців у порівнянні з кількістю опадів за останні 30 років. Графік позначений міліметрами та місяцями.

 • Чорно-горизонтальні смуги показує кількість опадів, зафіксованих для кожного поточного місяця.
 • Темно-сині смуги показують максимальну кількість опадів за останні 30 років для кожного місяця. 
 • Світло-блакитні смуги показують мінімальну кількість опадів за останні 30 років.
 • Білі смуги показують мінімальну кількість опадів за останні 30 років.
Усний переклад
 • Якщо чорна смуга знаходиться під світло-блакитною або над темно-синьою смугою, це означає, що поточна місячна сума опадів не відповідає середньому 30-річному значенню.
 • Чим довші сині смуги, тим більші коливання місячної кількості опадів за останні 30 років.
 • Чим коротші сині смуги, тим менше було коливань за останні 30 років, а це означає, що кількість опадів була більш сталою.

Не соромтеся завантажити листівка.