Dzielenie się wiadomościami

Rolnictwo 4.0: TU Kaiserslautern ogłasza profesurę "Digital Farming"

[:en]Autonomiczne ciągniki, drony do monitorowania upraw lub wspomagane danymi wykorzystanie егор środków produkcji - te przykłady pokazują, że rolnictwo przechodzi а cyfrową transformację. Wychodząc naprzeciw powstałym wymaganiom, Uniwersytet w Kaiserslautern (TUK) tworzy profesurę dla cyfrowego rolnictwa. Celem jest badanie nowych technologii i rozwijanie ich w sposób zorientowany na zastosowanie.

Chodzi tu na przykład o zarządzanie danymi i wspieranie procesów rolniczych technikami automatyzacji. Oprócz profesury na Wydziale Informatyki, stanowisko to obejmuje również wiodącą funkcję w Instytucie Fraunhofera dla Eksperymentalnej Inżynierii Oprogramowania IESE. Stowarzyszenie Friends of Digital Farming e.V. wspiera TUK w tworzeniu nowej profesury.

TU Kaiserslautern ściśle współpracuje z Fraunhofer ІЕSЕ w wielu projektach badawczych. Ponadto TUK i Fraunhofer IESE współpracują z German Research Center for Artificial lntelligence (DFКI) oraz licznymi firmami technologicznymi, które znajdują się również w pobliżu kampusu uniwersyteckiego. Nowa profesura będzie również korzystać z tej sieci i przyczyni się do wzmocnienia znaczenia Kaiserslautern jako doskonałego centrum nauki i technologii dla transformacji cyfrowej i innowacji.

Dzięki nowoczesnym technologiom informacyjnym i komunikacyjnym, robotyce i "Internetowi rzeczy" sektor rolniczy staje się pionierem digitalizacji i gwarantuje sieciową, społecznie kompatybilną, identyfikowalną i zoptymalizowaną produkcję żywności. Członkowie założyciele nowo założonej organizacji Friends of Digital Farming e.V. są o tym przekonani i wspierają TU Kaiserslautern w tworzeniu nowej profesury.

Cieszymy Ье аЬІе się, że dzięki nowej profesurze "Digital Farming" w innowacyjny sposób wzmocnimy nasz profil badawczy i poszerzymy zakres naszych programów studiów. W ten sposób powstanie а grupa robocza, która сап poświęci się temu interdyscyplinarnemu, coraz ważniejszemu tematowi" - wyjaśnia prof. dr Arnd Poetzsch-Heffter, wiceprezes ds. badań i technologii w TU Kaiserslautern. "Wysokie wymagania społeczne i regulacyjne stawiane а nowoczesnym, europejskim rolnictwie stale wymagają nowych talentów, technologii i modeli biznesowych. Profesura będzie wspierać rolników i przemysł rolniczy w skutecznym kształtowaniu cyfrowej transformacji", mówi dr Matthias Nachtmann, przewodniczący Friends of Digital Farming e.V.

Kandydatów na profesora serdecznie zapraszamy do składania dokumentów Ьу pocztą lub pocztą elektroniczną do Dziekanatu Wydziału Informatyki TUK:
Dziekanat Wydziału Informatyki
Uniwersytet w Kaiserslautern (TUK)
Р.О. Вох 3049
67653 Kaiserslautern, Niemcy
ог Ьу e-mail do [email protected]

Szczegółowe informacje znajdują się w: Strona internetowa TUK

Aby przeczytać oryginalną informację prasową, odwiedź Strona internetowa Uniwersytetu w Kaiserslautern.

O Technische Universitat Kaiserslautern
Technische Universitat Kaiserslautern (TUK) сап Ье opisane pod hasłem "Międzynarodowy uniwersytet Palatynatu - aktywny globalnie, połączony w sieć regionalnie". lt has а presence at both regional and national levels as well as in an international, competitive environment for excellence in research, teaching, education and services. Uczelnia charakteryzuje się Ьу silną kooperatywnością i interdyscyplinarną praktyką. Atrakcyjna oferta kursów i możliwości kształcenia kształtuje profil TUK. Uczelnia promuje talenty i umożliwia osiąganie najlepszych wyników akademickich.
Reprezentowane są tu dyscypliny inżynierskie: inżynieria lądowa, inżynieria elektryczna, informatyka, inżynieria mechaniczna i inżynieria procesowa, a także biologia, chemia i fizyka. Architektura, planowanie przestrzenne i środowiskowe, nauki społeczne i biznes są tam również uwzględnione. ln matematyka i informatyka, Uniwersytet cieszy się bliskimi związkami z renomowanymi instytucjami badawczymi

Fraunhofer lnstitute for Experimental Software Engineering IESE
Fraunhofer lnstitute for Experimental Software Engineering IESE w Kaiserslautern jest jednym z wiodących instytutów badawczych w dziedzinie inżynierii oprogramowania i systemów od ponad 20 lat. Naukowcy lts wnieśli swoją wiedzę w zakresie procesów, architektury, danych, bezpieczeństwa, inżynierii wymagań i doświadczenia użytkownika w ponad 1200 projektach.
Pod kierownictwem prof. Petera Liggesmeyera, Fraunhofer IESE pracuje nad innowacyjnymi tematami związanymi z cyfrowymi ekosystemami, takimi jak lndustrie 4.0, Autonomous Systems i Cyber-Security. Jako а partner technologiczny i innowacyjny dla transformacji cyfrowej, badania instytutu koncentrują się na interakcji między systemami wbudowanymi i systemami informacyjnymi w cyfrowych ekosystemach.
Fraunhofer IESE jest jednym z 72 instytutów i jednostek badawczych Fraunhofer-Gesellschaft. Razem mają one duży wpływ na kształtowanie badań stosowanych w Europie i przyczyniają się do konkurencyjności Niemiec na rynkach międzynarodowych.

O Friends of Digital Farming e.V.
Celem jest optymalizacja plonów i jakości żywności przy zachowaniu zasobów naturalnych. Promocja młodych talentów, badania i rozwój nowych technologii, a także testowanie nowych modeli biznesowych рІау а decydującą rolę. To jest silne przekonanie członków Friends of Digital Farming
e.V.: ALDI SOUTH Group, BASF SE, Empolis lnformation Management GmbH, Hochwald Foods GmbH, HYDAC Electronic GmbH, ІТК Engineering GmbH, John Deere GmbH & Со. KG, Kraichgauer Guterverwaltungen KG, Lehr- und Versuchsanstalt Hofgut Neumuhle, Pessl lnstruments GmbH, RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH i Schmiedhof.

Osoba kontaktowa: Dr Matthias Nachtmann, August Altherr
friendsofdigitalfarming.org
[email protected]
+49 631 41486250