Polityka prywatności

PRZEGLĄD

Ostatnia aktualizacja: lipiec 2022

Niniejsza strona internetowa jest prowadzona przez Pessl Instruments GmbH. W całej witrynie terminy "my", "nas" i "nasz" odnoszą się do Pessl Instruments GmbH i wszystkich jej marek, oddziałów, usług i oferowanych produktów, w tym głównych wymienionych w załączniku I. Pessl Instruments GmbH oferuje te strony internetowe, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków, zasad i uwag.

Odwiedzając naszą stronę i/lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą "Usługę" i zgadzasz się na przestrzeganie poniższej Polityki Prywatności ("Polityka Prywatności", "Polityka Danych"), w tym tych dodatkowych warunków i zasad, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępnych przez hiperłącze. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich użytkowników strony, w tym bez ograniczeń użytkowników, którzy są przeglądarkami, sprzedawcami, klientami, kupcami i / lub twórcami treści.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Zasadami przed uzyskaniem dostępu lub korzystaniem z naszej strony internetowej. Uzyskując dostęp lub korzystając z jakiejkolwiek części strony, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Zasad dotyczących danych. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki tej umowy, to nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z żadnych usług. Jeśli niniejsze Warunki korzystania z usług są uważane za ofertę, ich przyjęcie jest wyraźnie ograniczone do niniejszych Warunków korzystania z usług.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia, które są dodawane do obecnego sklepu/platformy/strony będą również podlegać Warunkom korzystania z usługi. Z najbardziej aktualną wersją Warunków korzystania z usługi można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszej Polityki Prywatności poprzez zamieszczenie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do strony internetowej po zamieszczeniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Pessl Instruments GmbH zobowiązuje się do poszanowania prywatności osób, które korzystają z witryny internetowej Pessl Instruments GmbH lub powiązanych usług. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności opisuje aktualne zasady i praktyki Pessl Instruments GmbH w odniesieniu do danych osobowych gromadzonych przez Pessl Instruments GmbH za pośrednictwem tej strony.

Niniejsza polityka prywatności została opracowana, aby lepiej służyć tym, którzy są zaniepokojeni tym, jak ich "Dane osobowe" (PII) są wykorzystywane w Internecie.

Prosimy o uważne przeczytanie naszej polityki prywatności, aby uzyskać jasne zrozumienie, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, chronimy lub w inny sposób obchodzimy się z Twoimi danymi osobowymi zgodnie z naszą stroną internetową.

SEKCJA 1 - ZASTOSOWANIE

Polityka prywatności dotyczy wszystkich naszych stron internetowych, aplikacji, usług, funkcji, oprogramowania i platformy, (razem, Usługi), chyba że określono inaczej i/lub istnieją szczególne warunki dla konkretnej strony internetowej. Załącznik I zawiera nie ograniczone do wszystkich głównych witryn i oprogramowania oferowanych przez nas.

Zgadzając się na niniejszą Politykę Prywatności, użytkownik oświadcza, że jest co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania, lub że jest pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i udzielił nam zgody na umożliwienie korzystania z tej strony przez osoby nieletnie pozostające pod jego opieką.

Użytkownik nie może wykorzystywać naszych produktów i/lub usług do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, ani też nie może, korzystając z Usługi, naruszać jakichkolwiek przepisów prawa obowiązujących w jego jurysdykcji (w tym między innymi przepisów dotyczących praw autorskich).

Nie wolno przesyłać żadnych robaków ani wirusów, ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym.

Naruszenie lub pogwałcenie którejkolwiek z Zasad spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług przez Użytkownika.

Nasz link do Polityki Prywatności zawiera słowo "Prywatność" i można go łatwo znaleźć na stronie określonej powyżej.

SEKCJA 2 - DANE OSOBOWE

SEKCJA 2.1 - GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE
Możemy zbierać dane osobowe od użytkowników na różne sposoby, w tym, ale nie tylko, gdy użytkownicy odwiedzają naszą stronę, zarejestrować się na stronie wypełnić formularz zapisać się do newslettera oraz w związku z innymi działaniami, usługami, funkcjami lub zasobami, które udostępniamy na naszej stronie. Użytkownicy mogą być proszeni o, odpowiednio, imię i nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu, informacje o karcie kredytowej, między innymi.

Będziemy zbierać dane osobowe od użytkowników tylko wtedy, gdy dobrowolnie przekażą nam takie informacje. Użytkownicy mogą zawsze odmówić podania danych identyfikacyjnych, z tym że może to uniemożliwić im udział w pewnych działaniach związanych z witryną.

SEKCJA 2.2 - INNE GROMADZONE PRZEZ NAS INFORMACJE
Nazywamy Innymi Informacjami lub Innymi Danymi wszystkie zebrane informacje inne niż Dane Osobowe. Inne Dane zbieramy z różnych źródeł. Jednym z nich jest FieldClimate - zbieramy następujące informacje oraz inne informacje o podobnym charakterze: nazwa dostawcy usług internetowych, jego adres IP oraz nazwa serwera, system operacyjny (Windows, Macintosh, Unix i tak dalej) oraz typ przeglądarki (Netscape, Internet Explorer, Firefox i tak dalej).

Informacje te nie pozwalają na identyfikację użytkownika lub jego firmy i nie są powiązane z nazwą użytkownika lub hasłem. Pessl Instruments GmbH wykorzystuje te informacje w celu ulepszenia naszej strony internetowej i uczynienia jej bardziej kompatybilną z technologią używaną przez naszych gości. Witryna udostępnia niektóre informacje o ruchu na stronie internetowej dotyczące osób odwiedzających stronę, które kliknęły na baner online, renomowanej firmie reklamowej będącej stroną trzecią w celu ukierunkowania przyszłych kampanii i aktualizacji informacji o odwiedzających wykorzystywanych w raportach statystycznych. W tym celu my i nasza zewnętrzna firma reklamowa odnotowujemy niektóre strony odwiedzane w naszej witrynie internetowej za pomocą znaczników pikselowych (zwanych również czystymi gifami). Informacje zebrane przez naszą firmę reklamową za pomocą tych znaczników pikselowych nie są danymi osobowymi.

Nazywamy również Innymi danymi rolniczymi wszystkie informacje uzyskane za pośrednictwem stacji pogodowych i innych czujników, które zbierają dane z pól dotyczące m.in. temperatury, warunków glebowych, wiatru, poziomu wody. Wszystkie te informacje wygenerowane w wyniku korzystania z naszych stron internetowych i naszych Usług, jak opisano w naszych Warunkach użytkowania.

SEKCJA 2.3 - KIEDY ZBIERAMY INFORMACJE
Zbieramy od Ciebie informacje, gdy rejestrujesz się na naszej stronie, składasz zamówienie, zapisujesz się na newsletter, odpowiadasz na ankietę, wypełniasz formularz lub wprowadzasz informacje na naszej stronie.

Przekazać nam informacje zwrotne na temat naszych produktów lub usług.

Pessl Instruments GmbH gromadzi dane osobowe dostarczane przez użytkownika podczas korzystania z tej strony, na przykład informacje podawane podczas rejestracji w celu korzystania z tej strony, podczas pobierania oprogramowania lub podczas personalizacji tej strony w celu spełnienia konkretnych potrzeb. Informacje te obejmują na przykład Twoje imię i nazwisko, nazwę firmy, adres pocztowy Twój lub Twojej firmy, adres e-mail oraz informacje o Twoich zainteresowaniach.

SEKCJA 2.4 - JAK ZBIERAMY INFORMACJE
Możemy wykorzystywać informacje, które zbieramy od Ciebie podczas rejestracji, dokonywania zakupów, zapisywania się do naszego newslettera, odpowiadania na ankietę lub komunikację marketingową, przeglądania strony internetowej lub korzystania z niektórych innych funkcji strony w następujący sposób:

Aby spersonalizować Twoje doświadczenia i umożliwić nam dostarczanie takich treści i ofert produktów, którymi jesteś najbardziej zainteresowany.
- Aby ulepszyć naszą stronę internetową w celu lepszej obsługi użytkownika.
- Aby umożliwić nam lepszą obsługę klienta w zakresie odpowiadania na jego prośby dotyczące obsługi klienta.
- W celu administrowania konkursem, promocją, ankietą lub inną funkcją strony.
- Aby szybko przetwarzać swoje transakcje.
- Aby zapytać o oceny i recenzje usług lub produktów
- Aby śledzić ich po korespondencji (czat na żywo, e-mail lub zapytania telefoniczne)

Pessl Instruments GmbH wykorzystuje dane osobowe dostarczone przez użytkownika w celu dostarczenia informacji, usług i produktów, o które prosi, a także w celu spersonalizowania tej strony, aby spełnić konkretne potrzeby użytkownika. Na przykład, używamy informacji o adresie, aby dostarczyć Ci informacji o lokalnej pogodzie. Wykorzystujemy informacje o Państwa działalności, aby dostarczać artykuły informacyjne, które będą dla Państwa interesujące. Używamy Twojego adresu e-mail, aby odpowiedzieć na Twoje komentarze i pytania. Używamy nazwiska, kontaktu i innych informacji, aby zidentyfikować Cię osobiście i określić Twoją zdolność prawną i uprawnienia do zawierania wiążących umów, takich jak Umowa z Użytkownikiem lub subskrypcja oprogramowania.

Pessl Instruments GmbH wykorzystuje również dane osobowe zebrane za pośrednictwem tej strony w celu poprawy zawartości i funkcjonalności tej strony, lepszego zrozumienia naszych klientów i rynków, poprawy naszych produktów i usług oraz marketingu naszych produktów i usług do naszych klientów i potencjalnych klientów, w tym tych, którzy są zarejestrowanymi użytkownikami tej strony. Od czasu do czasu możemy kontaktować się z Państwem, przedstawiając oferty i informacje na temat produktów i usług rolniczych, które naszym zdaniem będą dla Państwa interesujące. Jeśli nie chcą Państwo, abyśmy kontaktowali się z Państwem w takich celach, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected].

Wykorzystanie danych rolniczych i innych
Wykorzystujemy Inne Dane Rolnicze anonimowo jako stopnie pogodowe, warunki glebowe i inne dane rolnicze uzyskane za pośrednictwem naszych Produktów w celu ulepszenia naszych Usług i Produktów oraz lepszego zrozumienia trendów i zmian klimatycznych, a także tego, jak metryki pogodowe i rolnicze wpływają na cały świat.

Jednakże Pessl Instruments potwierdza, że dane zebrane od użytkownika i analizowane dla niego są jego danymi, a użytkownik jest ich właścicielem i ma prawo do udostępniania, pobierania i usuwania takich danych według własnego uznania.

Nie sprzedajemy danych użytkownika stronom trzecim i nie będziemy tego robić w przyszłości bez uzyskania dalszej zgody.

SEKCJA 2.5 - JAK CHRONIMY TE INFORMACJE
Nasza strona internetowa jest regularnie skanowana pod kątem luk w zabezpieczeniach i znanych podatności, aby Państwa wizyta na naszej stronie była jak najbezpieczniejsza.

Twoje dane osobowe znajdują się za zabezpieczonymi sieciami i są dostępne tylko dla ograniczonej liczby osób, które mają specjalne prawa dostępu do takich systemów i są zobowiązane do zachowania poufności informacji. Ponadto, wszystkie wrażliwe/kredytowe informacje, które podajesz są szyfrowane za pomocą technologii Secure Socket Layer (SSL).

Wdrażamy różne środki bezpieczeństwa, gdy użytkownik wprowadza, przesyła lub uzyskuje dostęp do swoich informacji, aby zachować bezpieczeństwo danych osobowych.

Wszystkie transakcje są przetwarzane za pośrednictwem dostawcy bramy i nie są przechowywane ani przetwarzane na naszych serwerach.

SEKCJA 2.6 - UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
Pessl Instruments GmbH udostępnia informacje zebrane za pośrednictwem tej strony internetowej swoim podmiotom stowarzyszonym, które mogą wykorzystywać te informacje w celu odpowiedzi na zapytania, realizacji zamówień, odpowiedzi na pytania dotyczące wsparcia technicznego i w innych celach biznesowych.

Zarówno Pessl Instruments GmbH, jak i jej podmioty stowarzyszone udostępniają informacje zebrane za pośrednictwem tej strony internetowej sprzedawcom zewnętrznym, którzy działają na rzecz lub w imieniu Pessl Instruments GmbH i/lub jej podmiotów stowarzyszonych, na przykład firmom, które świadczą dla nas usługi wsparcia lub pomagają nam w marketingu naszych produktów i usług. Firmy te mogą potrzebować informacji o użytkowniku, aby wykonywać swoje zadania. Firmy te nie są upoważnione do wykorzystywania informacji, które im udostępniamy w jakimkolwiek innym celu.

Ponadto mogą zaistnieć inne, ograniczone okoliczności, w których Pessl Instruments GmbH lub jej podmioty stowarzyszone mogą udostępniać lub przekazywać informacje w swoich bazach danych niepowiązanym stronom trzecim, na przykład w celu spełnienia wymogów prawnych, dla wymiaru sprawiedliwości, w celu ochrony żywotnych interesów użytkownika lub firmy, lub w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa, fuzji, reorganizacji, rozwiązania lub podobnego zdarzenia.

W stosownych przypadkach, przed ujawnieniem danych osobowych stronie trzeciej, Pessl Instruments GmbH będzie umownie wymagać od strony trzeciej podjęcia odpowiednich środków ostrożności w celu ochrony tych danych przed nieuprawnionym użyciem lub ujawnieniem.

SEKCJA 2.7 - UJAWNIANIE INNYCH INFORMACJI ROLNYCH
Zarówno Pessl Instruments GmbH, jak i jej oddziały mogą udostępniać informacje nieosobiste i tylko inne informacje zebrane za pośrednictwem tej strony internetowej stronom trzecim, na przykład, ale nie tylko, firmom, które świadczą usługi wsparcia dla nas lub pomagają nam w marketingu naszych produktów i usług. W przypadku udostępniania innych informacji rolniczych, informacje te mogą być udostępniane anonimowo i nie identyfikują Ciebie osobiście lub Twojej firmy i nie są powiązane z Twoją nazwą użytkownika lub hasłem.

SEKCJA 3 - PLIKI COOKIE

SEKCJA 3.1 - CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES?
Tak. Pliki cookie to małe pliki, które strona lub jej usługodawca przesyła na dysk twardy komputera użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej (jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę), co umożliwia systemom strony lub usługodawcy rozpoznanie przeglądarki użytkownika oraz przechwycenie i zapamiętanie pewnych informacji. Na przykład, używamy plików cookie, aby pomóc nam zapamiętać i przetworzyć pozycje w koszyku. Są one również używane, aby pomóc nam zrozumieć Twoje preferencje oparte na poprzedniej lub obecnej aktywności na stronie, co pozwala nam zapewnić Ci ulepszone usługi.

Używamy również plików cookie, aby pomóc nam w kompilacji danych zbiorczych dotyczących ruchu na stronie i interakcji z nią, abyśmy mogli zaoferować lepsze doświadczenia i narzędzia w przyszłości.

PUNKT 3.2 - WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIES DO:
Kompilacji danych zbiorczych dotyczących ruchu na stronie i interakcji z nią w celu zaoferowania lepszych doświadczeń i narzędzi w przyszłości. Możemy również korzystać z usług zaufanych stron trzecich, które śledzą te informacje w naszym imieniu.

Możesz wybrać, aby Twój komputer ostrzegał Cię za każdym razem, gdy wysyłany jest plik cookie lub możesz wyłączyć wszystkie pliki cookie. Robi się to w ustawieniach przeglądarki. Ponieważ przeglądarki różnią się od siebie, zajrzyj do menu pomocy przeglądarki, aby poznać prawidłowy sposób modyfikacji plików cookie.

Jeśli wyłączysz pliki cookie, niektóre funkcje, które sprawiają, że doświadczenie witryny jest bardziej wydajne, mogą nie działać prawidłowo. Nie wpłynie to na doświadczenie użytkownika, które sprawiają, że doświadczenie witryny jest bardziej wydajne i może nie działać prawidłowo.

SEKCJA 3.3 LISTA PLIKÓW COOKIE (www.metos.global):

Nazwa wartość Domena Wygaśnięcie
Nie.
GA1.2.66855824.1524651969
.metos.global
2 lata
Nie, nie, nie.
1
.metos.global
1 minuta
_gid
GA1.2.1098731866.1528114410
.metos.global
24 godziny
cookie_notice_accepted
prawda/fałsz
metos.global
1 miesiąc
_fbp
fb.1.1649074122326.1461313899
metos.global
4 miesiące

LISTA PLIKÓW COOKIE (www.metofrance.fr)

Nazwa wartość Domena Wygaśnięcie
Nie.
GA1.1.32699994.1695976113
.metosfrance.fr
1 rok
moove_gdpr_popup
prawda/fałsz
.metosfrance.fr
1 rok

SEKCJA 4 - STRONY TRZECIE

SEKCJA 4.1 - UJAWNIANIE INFORMACJI PRZEZ OSOBY TRZECIE
Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani w żaden inny sposób nie przekazujemy stronom zewnętrznym Państwa Informacji Identyfikujących Osobę, chyba że poinformujemy o tym użytkowników z wyprzedzeniem. Nie dotyczy to partnerów zajmujących się hostingiem strony internetowej oraz innych stron, które pomagają nam w obsłudze naszej strony internetowej, prowadzeniu naszej działalności lub obsłudze naszych użytkowników, o ile strony te zgadzają się na zachowanie poufności tych informacji. Możemy również ujawnić informacje, gdy ich ujawnienie jest właściwe w celu przestrzegania prawa, egzekwowania zasad obowiązujących na naszej stronie lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa naszego lub innych osób.

Jednakże informacje o odwiedzających, które nie pozwalają na identyfikację osoby, mogą zostać przekazane innym stronom w celach marketingowych, reklamowych lub innych.

SEKCJA 4.2 - LINKI DO STRON TRZECICH
Użytkownicy mogą znaleźć na naszej Stronie reklamy lub inne treści, które odsyłają do stron i usług naszych partnerów, dostawców, reklamodawców, sponsorów, licencjodawców i innych osób trzecich. Nie kontrolujemy treści ani linków, które pojawiają się na tych stronach i nie jesteśmy odpowiedzialni za praktyki stosowane przez strony internetowe, do których prowadzą linki z naszej Strony. Ponadto, te strony lub usługi, w tym ich zawartość i linki, mogą ulegać ciągłym zmianom. Te strony i usługi mogą mieć własną politykę prywatności i politykę obsługi klienta. Przeglądanie i interakcja na każdej innej stronie internetowej, w tym na stronach internetowych, które mają link do naszej Strony, podlega własnym warunkom i zasadom tej strony. Niemniej jednak, staramy się chronić integralność naszej strony i mile widziane są wszelkie opinie na temat tych stron.

SEKCJA 4.3 - REKLAMA GOOGLE
Wraz z dostawcami zewnętrznymi, takimi jak Google, używamy plików cookie pierwszej strony (takich jak pliki cookie Google Analytics) oraz plików cookie stron trzecich (takich jak pliki cookie DoubleClick) lub innych identyfikatorów stron trzecich w celu kompilacji danych dotyczących interakcji użytkownika z emisją reklam i innych funkcji usług reklamowych, które odnoszą się do naszej witryny.


SEKCJA 5 - INNE TEMATY

SEKCJA 5.1 - COPPA (Children Online Privacy Protection Act)
Pessl Instruments GmbH nie zbiera świadomie danych osobowych od dzieci poniżej osiemnastego roku życia. Jeśli masz mniej niż osiemnaście lat, prosimy o niepodawanie nam żadnych danych osobowych. Jeśli masz powody, aby sądzić, że dziecko przekazało dane osobowe firmie Pessl Instruments GmbH, postaramy się usunąć te informacje z naszych baz danych.
Jeśli chodzi o zbieranie danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia, ustawa o ochronie prywatności dzieci w internecie (COPPA) daje rodzicom kontrolę. Federalna Komisja Handlu, amerykańska agencja ochrony konsumentów, egzekwuje zasadę COPPA, która określa, co operatorzy stron internetowych i usług online muszą zrobić, aby chronić prywatność i bezpieczeństwo dzieci w sieci.

SEKCJA 5.2 - UCZCIWE PRAKTYKI
Aby zachować zgodność z zasadami uczciwych praktyk informacyjnych, w przypadku naruszenia danych podejmiemy następujące działania:
W ciągu 2 tygodni powiadomimy Cię drogą mailową.

Zgadzamy się również na Zasadę Indywidualnego Zadośćuczynienia, która wymaga, aby osoby fizyczne miały prawo do egzekwowania praw wobec podmiotów gromadzących i przetwarzających dane, które nie przestrzegają prawa. Zasada ta wymaga nie tylko, aby osoby fizyczne miały egzekwowalne prawa wobec użytkowników danych, ale także, aby osoby fizyczne miały możliwość odwołania się do sądów lub agencji rządowych w celu zbadania i/lub ścigania nieprzestrzegania prawa przez podmioty przetwarzające dane.

SEKCJA 5.3 - AKCEPTACJA WARUNKÓW
Akceptacja tych warunków przez użytkownika
Korzystając z tej Witryny, oznaczają Państwo akceptację niniejszej polityki i warunków korzystania z usług. Jeśli nie zgadzasz się z tą polityką, prosimy nie korzystać z naszej Strony. Dalsze korzystanie z witryny po opublikowaniu zmian w tej polityce będzie uznane za akceptację tych zmian.

SEKCJA 5.4 - ZMIANY
Pessl Instruments GmbH ma prawo do aktualizacji niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Jeśli dokonamy istotnych zmian w nim, będziemy dostarczać powiadomienia za pośrednictwem naszych usług. Zachęcamy użytkowników do częstego sprawdzania tej strony pod kątem wszelkich zmian, aby być na bieżąco z tym, jak pomagamy chronić dane osobowe, które zbieramy. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że jest odpowiedzialny za okresowe przeglądanie tej polityki prywatności i uświadomienie sobie jej modyfikacji.
Zostaniesz powiadomiony o wszelkich zmianach Polityki Prywatności:
- Na naszej stronie z polityką prywatności

SEKCJA 5.5 - DOSTĘP DO DANYCH I KOREKTY
Jeśli chcesz uzyskać dostęp, poprawić lub usunąć dane osobowe zebrane za pośrednictwem tej strony, napisz do naszego inspektora ochrony danych pod adresem Pessl Instruments GmbH, Werksweg 107, 8160 Weiz, Austria, lub wyślij wiadomość e-mail na adres [email protected]. Prosimy o podanie wystarczających informacji, które pozwolą nam zidentyfikować Państwa dane osobowe. Odpowiemy na Państwa prośby w sposób szybki i właściwy. Jeżeli będziemy mogli spełnić Państwa prośbę bez ponoszenia znacznych kosztów, postaramy się to zrobić. Pessl Instruments GmbH nie pobiera opłat za spełnienie prośby o korektę; jednak w przypadku wszystkich innych próśb, Pessl Instruments GmbH może pobrać niewielką opłatę w celu pokrycia kosztów. 

Przyjazna procedura automatycznego usunięcia konta dostępna jest również w naszych aplikacjach internetowych i mobilnych.

Wnioski o korektę lub usunięcie danych osobowych podlegają wszelkim obowiązującym prawnym i etycznym zobowiązaniom w zakresie sprawozdawczości lub przechowywania dokumentów nałożonym na Pessl Instruments GmbH.

SEKCJA 5.6 - PRAWO WŁAŚCIWE
Niniejsza polityka prywatności stanowi część Warunków korzystania z serwisu Pessl Instruments i jako taka podlega przepisom prawa austriackiego i jest interpretowana zgodnie z nimi.

SEKCJA 5.7 - SPAM
Zbieramy Twój adres e-mail w celu:
- Wysyłanie informacji, odpowiadanie na zapytania i/lub inne prośby lub pytania
- Przetwarzanie zamówień oraz wysyłanie informacji i aktualizacji dotyczących zamówień.
- Wysyłanie dodatkowych informacji związanych z produktem i/lub usługą
- Marketingu do naszej listy mailingowej lub kontynuowania wysyłania wiadomości e-mail do naszych klientów po zaistnieniu pierwotnej transakcji.

Aby być w zgodzie z przepisami dotyczącymi SPAMu, zgadzamy się na poniższe:
- Nie używać fałszywych lub wprowadzających w błąd tematów lub adresów e-mail.
- W jakiś sensowny sposób zidentyfikuj przekaz jako reklamę.
- Należy dołączyć fizyczny adres siedziby naszej firmy lub miejsca.
- Monitoruj usługi e-mail marketingowe stron trzecich pod kątem zgodności, jeśli są one używane.
- Szybko honoruj prośby o rezygnację/wypisanie się.
- Pozwól użytkownikom zrezygnować z subskrypcji za pomocą linku na dole każdej wiadomości.

Jeśli w dowolnym momencie chciałbyś zrezygnować z otrzymywania przyszłych wiadomości e-mail, możesz wysłać do nas e-mail.
Postępuj zgodnie z instrukcjami na dole każdego e-maila, a my niezwłocznie usuniemy Cię z WSZYSTKIE korespondencja.

SEKCJA 5.8 - ZAMKNIĘCIE RACHUNKU
Jeśli zdecydujesz się zamknąć swoje konto w aplikacji desktopowej lub mobilnej Fieldclimate, Twoje dane osobowe i ustawienia zostaną usunięte w naszych Usługach w ciągu 24 godzin.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie lub Twoich kontaktów z tą stroną, skontaktuj się z nami pod adresem:

Pessl Instruments GmbH
Werksweg 107, Weiz. 8160 - Austria
+43 31 72 55 21
[email protected]