Forum wysokiego szczebla Afryka-Europa, 18 grudnia, Wiedeń 2018 - Przeniesienie współpracy do epoki cyfrowej

Pessl Instruments dołącza do forum wysokiego szczebla, aby przedstawić znaczenie rozwiązań IoT w rozwoju rolnictwa

Sebastian Kurz, Kanclerz Federalny Republiki Austrii, sprawujący rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE, oraz Paul Kagame, Prezydent Republiki Rwandy i obecny Przewodniczący Unii Afrykańskiej, zapraszają prezesów największych światowych firm do udziału w Forum Wysokiego Szczebla Afryka-Europa, które odbędzie się 18 grudnia w Wiedniu, w Austrii.

Uczestnicy będą dyskutować o możliwościach, jak pogłębić relacje między Europą a Afryką, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji i cyfryzacji, wymiany technologii i handlu, jak zapewnić dobrobyt i konkurencyjność na obu kontynentach.

Z przyjemnością informujemy, że nasz CEO i założyciel Gottfried Pessl również weźmie udział w tym ważnym wydarzeniu. Weźmie on udział w Okrągłym Stole, który skupi się na kluczowych tematach związanych z innowacjami. Szczególnie interesujący i związany z dziedziną naszej firmy będzie Okrągły Stół Rolnictwa 4.0, w którym omówiony zostanie wpływ cyfryzacji na rolnictwo i to, jak pomaga ona rozwiązać takie problemy jak niska wydajność, nieregularności pogodowe, słaba infrastruktura i degradacja gleby.

Postrzegamy to jako świetną okazję do pokazania, jak rolnicy mogą skorzystać z innowacyjnych technologii, jak może im to pomóc w zabezpieczeniu środków produkcji, zwiększeniu efektywności i produktywności, pomóc w oszczędzaniu energii, a także mówić o znaczeniu zrównoważonego rozwoju, który obniża ryzyko zmian w środowisku. Prezentując nasze rozwiązania IoT i wszystkie korzyści, które niosą, mamy nadzieję przybliżyć rolnikom rolnictwo precyzyjne.

Czekamy na to, co przyniesie jutrzejsze Forum i chętnie podzielimy się naszymi spostrzeżeniami po jego zakończeniu. Jeśli chcieliby Państwo spotkać się z panem Pesslem po zakończeniu Okrągłego Stołu Rolnictwa 4.0, prosimy o kontakt mailowy ([email protected]).