Monitorowanie opadów deszczu

Dlaczego potrzebujesz sieci o wysokiej rozdzielczości dla swojej farmy

Umieszczając urządzenia IoT w terenie, zawsze mamy na uwadze holistyczne lub zagnieżdżone podejście do monitoringu. Oznacza to, że staramy się połączyć wiele różnych typów urządzeń i rozwiązań, które są strategicznie umieszczone w terenie. Wiele punktów danych daje nam szansę na monitorowanie zdarzeń meteorologicznych z większą precyzją, a większa precyzja oznacza lepsze zrozumienie obecnego i przyszłego stanu upraw.

Ostatnio przyjrzeliśmy się bliżej dużemu zdarzeniu deszczowemu w Carman w Kanadzie, które spowodowało lokalne zalanie. W ciągu 30 minut spadło około 35 mm deszczu.
Porównaliśmy pomiary czterech stacji meteorologicznych z deszczomierzami, umieszczonymi na odcinku 1 km w pobliżu Carman. Zarejestrowane wartości były bardzo zbliżone: 84.4, 85, 83.3 i 83.2 mm deszczu w ciągu 24 godzin, co pokazuje nam dokładność deszczomierzy, a także zmienność przestrzenną na stosunkowo niewielkiej odległości.

Aby ująć to w odpowiedniej perspektywie: Stacja Environment Canada na farmie UofM Carman Research zarejestrowała 71,4 mm opadów w tym samym 24-godzinnym okresie.

Przyjrzeliśmy się również sytuacji w glebie.
Pierwszy wykres przedstawia zdarzenie deszczowe, a drugi zmianę w glebie. Odpowiedź sondy wilgotności gleby była natychmiastowa.