Nasz nowy produkt - iMETOS AVA (Agronomic Virtual Assistant) otrzymał nagrodę EIMA INNOVATION AWARD 2018!

EIMA INNOVATION AWARD 2018: iMETOS AVA (Agronomic Virtual Assistant)

iMETOS AVA wspiera rolników w podejmowaniu decyzji dzięki algorytmom AI (sztucznej inteligencji) opracowanym dla różnych zastosowań w rolnictwie. Na podstawie rodzaju dostępnych danych rozwiązań sprzętowych iMETOS oraz różnych dodatkowych usług internetowych aktywowanych dla pojedynczego użytkownika w aplikacji internetowej i mobilnej FieldClimate, iMETOS AVA może odpowiedzieć na różne pytania. Najbardziej zaawansowane algorytmy AI są w tej chwili dostępne dla użytkowników FieldClimate, którzy mają dostęp do pułapek iMETOS iSCOUT do monitorowania owadów oraz do urządzeń iMETOS CropVIEW do monitorowania wzrostu owoców.

Algorytmy AI są technologią bazową również dla rozwiązań wspomagających decyzje w zakresie gospodarki wodnej. Komponent iMETOS AVA przeznaczony do planowania nawadniania, oparty na wilgotności gleby i monitorowaniu pogody (niektóre z nich są dostępne, a niektóre w trakcie opracowywania), w połączeniu z danymi pogodowymi i narzędziami raportowania opartymi na prognozie (na przykład rozwiązaniami ostrzegającymi przed deszczem) oraz z czujnikami monitorującymi system nawadniania, zapewnia bardzo wydajną pomoc w optymalizacji nawadniania, a także inteligentny interfejs dla sterowników automatyki.
iMETOS AVA może stanowić bardzo strategiczną pomoc również w działaniach związanych z ochroną roślin, łącząc się z używanymi na całym świecie modelami chorób Pessl Instruments, a także w wielu innych praktykach prac polowych. W rzeczywistości, w ostatnich latach opracowano różne algorytmy planowania pracy oparte na pomiarach danych pogodowych w czasie rzeczywistym i hiper zlokalizowanej prognozie pogody, a nowe rozwiązania internetu rzeczy, takie jak obiekt iMETOS i aktywne trackery, zapewniają doskonałe źródło danych dla usług zarządzania operacjami logistycznymi w gospodarstwie.

Ponadto, iMETOS AVA opiera się na narzędziach raportowania, które porównują różne stacje i dane polowe oraz pozwalają na powiadamianie o priorytetowych uwagach. Z tego powodu iMETOS AVA może być bardzo przydatna dla tych, którzy muszą zarządzać dużą liczbą pól, pozwalając zaoszczędzić czas i być bardziej wydajnym.

W kolejnych dedykowanych rozdziałach opisano bardziej szczegółowo algorytmy i systemy wspomagania decyzji oferowane dla najważniejszych zastosowań:

  1. iMETOS iSCOUT i wykrywanie owadów;
  2. iMETOS CropVIEW i monitoring wzrostu owoców;
  3. Raportowanie i alarmowanie w oparciu o dane pogodowe i prognozy;
  4. Komponent wirtualnego asystenta zarządzania wodą (WMVA);
  5. Modele chorób;
  6. Algorytmy planowania pracy i trackery.